Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Electoral Fraud
Název práce v češtině: Essays on Electoral Fraud
Název v anglickém jazyce: Essays on Electoral Fraud
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2013
Datum zadání: 11.11.2013
Datum a čas obhajoby: 17.12.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2013
Oponenti: prof. Michael Alvarez
  John Ledyard
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK