Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlastností neutrin pomocí NOvA detektoru
Název práce v češtině: Studium vlastností neutrin pomocí NOvA detektoru
Název v anglickém jazyce: Study of neutrino properties using NOvA detector
Klíčová slova: neutrino, oscilace, NOvA, kalibrace
Klíčová slova anglicky: neutrino, oscillations, NOvA, calibration
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.02.2014
Datum a čas obhajoby: 08.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2017
Oponenti: RNDr. Jaroslav Zálešák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Od řešitele se očekává studium odborné literatury o neutrinech a jejich vlastnostech, zaměřené hlavně na oscilace neutrin. Řešitel by si měl
osvojit metody zpracování a analýzy experimentálních dat, které pak použije na analýzu dat nabraných detektory experimentu NOvA. Řešitel by měl
v rámci pracovních skupin experimentu NOvA podílet na zpracování dat v tzv. appearance kanálu, kdy mionová neutrina přeoscilovala na neutrina
elektronová.
Seznam odborné literatury
Jennifer A. Thomas, Patricia L. Vahle, Neutrino Oscillations : Present Status and Future Plans, World Scientific (2008).
Kai Zuber, Neutrino Physics, CRC Press (2011).
Prezentace členů NOvA kolaborace na neutrinových konferencích.
Interní články členů NOvA kolaborace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK