Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava spirosloučenin pomocí organokatalýzy
Název práce v češtině: Příprava spirosloučenin pomocí organokatalýzy
Název v anglickém jazyce: Preparation of spirocyclic compounds using organocatalysis
Klíčová slova: organokatalýza
Klíčová slova anglicky: organocatalysis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2013
Datum zadání: 17.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: Ing. Aleš Machara, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK