Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Greenovy funkce proudů v anomálním sektoru kvantové chromodynamiky
Název práce v češtině: Greenovy funkce proudů v anomálním sektoru kvantové chromodynamiky
Název v anglickém jazyce: Green functions of currents in the odd-intrinsic parity sector of QCD
Klíčová slova: Kvantová chromodynamika, chirální poruchová teorie, resonanční chirální teorie.
Klíčová slova anglicky: Quantum chromodynamics, chiral perturbation theory, resonance chiral theory.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2013
Datum zadání: 17.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.04.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Trnka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude navazovat na práci školitele a J.Novotného (viz. seznam literatury), která formulovala bázi pro nejdůležitější rezonance QCD v tzv. sektoru liché parity.
Dokončí systematické studium příspěvků vektorových, axiálních, skalárních a pseudoskalárních rezonancí do Greenovych funkcí proudů a bude studovat možné fenomenologické aplikace.
Seznam odborné literatury
K.Kampf, J.Novotny: Resonance saturation in the odd-intrinsic parity sector of low-energy QCD, Phys.Rev. D84 (2011) 014036

G. Ecker, J. Gasser, A. Pich and E. de Rafael, Nucl. Phys. B 321 (1989) 311.

J.Trnka, diplomová práce: Resonance v chirální poruchové teorii

Tomáš Kadavý, bakalářská práce: On resonances in the anomalous sector of quantum chromodynamics
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK