Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Mechanical behaviour of cemented fine-grained soils - simulation of undisturbed samples
Název práce v češtině: Mechanické chování zpevněných jemnozrnných zemin - simulace neporušených vzorků
Název v anglickém jazyce: Mechanical behaviour of cemented fine-grained soils - simulation of undisturbed samples
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2013
Datum zadání: 13.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK