Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace a aplikace testů pro stanovení ekotoxicity nanomateriálů
Název práce v češtině: Optimalizace a aplikace testů pro stanovení ekotoxicity nanomateriálů
Název v anglickém jazyce: Optimization and application of assays for determination ecotoxicity of nanomaterials
Klíčová slova: Nulamocné nanoželezo, nZVI, toxicita, malondialdehyd, nanomateriály, oxidativní stres
Klíčová slova anglicky: Nanoscale zero-valent iron, nZVI, toxicity, malondialdehyde, nanomaterials, oxidative stress
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2013
Datum zadání: 13.02.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Oponenti: prof. doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Optimalizace a aplikace testů pro stanovení ekotoxicity nanomateriálů
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Optimization and application of assays for determination ecotoxicity of nanomaterials
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK