Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny investičního chování obcí v závislosti na aktuálních trendech národní ekonomiky: případová studie Královéhradeckého kraje
Název práce v češtině: Změny investičního chování obcí v závislosti na aktuálních trendech národní ekonomiky: případová studie Královéhradeckého kraje
Název v anglickém jazyce: Changes in investment behaviour of municipality in relation to current trends of the national economy: case study of Hradec Králové region
Klíčová slova: hospodářská politika, anticyklická politika, kapitálové výdaje, obec, Královéhradecký kraj
Klíčová slova anglicky: economic policy, anticyclical policy, municipality, capital expenditures, Hradec Králové region,
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2013
Datum zadání: 16.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Mgr. Štěpán Nosek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK