Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investigation of copper complexes using mass spectrometry
Název práce v češtině: Výzkum komplexů mědi pomocí hmotnostní spektrometrie
Název v anglickém jazyce: Investigation of copper complexes using mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2013
Datum zadání: 16.12.2013
Datum a čas obhajoby: 01.02.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2018
Oponenti: doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
  Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Investigation of transtition metal complexes with mass spectrometry and ion spectroscopy.
1. Using carbonyl stretching vibration as a marker of the interaction between the metal and a ligand.
2. Effect of the counter ion on the fragmentation pattern of copper(II) complexes
3. Application of infrared multiphoton dissociation spectroscopy in the investigation of metal catalyzed rearrangements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK