Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Environmental Kuznets Curve Framework: Europe 2020 Greenhouse Gases Target in the EU-15 states
Název práce v češtině: Environmentální Kuzněvova křivka: Skleníkové plyny v rámci strategie Evropa 2020 v EU-15 státech
Název v anglickém jazyce: The Environmental Kuznets Curve Framework: Europe 2020 Greenhouse Gases Target in the EU-15 states
Klíčová slova: environmentální Kuzněvova křivka, Evropská Unie, EU-15, emise oxidu uhličitého, životní prostředí, ekonomický rozvoj
Klíčová slova anglicky: Environmental Kuznets Curve, European Union, EU-15, carbon dioxide emissions, environment, economic development
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Dózsa
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2013
Datum zadání: 15.12.2013
Datum a čas obhajoby: 11.02.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2015
Oponenti: Mgr. Lucie Kraicová
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK