Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahy mezi strukturou a retenčním chováním derivátů salicylthioamidu
Název práce v češtině: Vztahy mezi strukturou a retenčním chováním derivátů salicylthioamidu
Název v anglickém jazyce: Quantitative Structure-Retention Relationships of Salicylthioamide Derivatives
Klíčová slova: QSAR, HPLC, spektrometrie, benzylsalicylthioamidy
Klíčová slova anglicky: QSAR, HPLC, spectrometry, benzylsalicylthioamides
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2013
Datum zadání: 14.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Oponenti: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK