Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektrochemická oxidace žlučových kyselin na elektrodách na bázi uhlíku. Možnosti využití v elektroanalýze.
Název práce v češtině: Elektrochemická oxidace žlučových kyselin na elektrodách na bázi uhlíku. Možnosti využití v elektroanalýze.
Název v anglickém jazyce: Electrochemical oxidation of Bile Acids on Carbon Based Electrodes. The Possible Use in Electroanalysis.
Klíčová slova: žlučové kyseliny, voltametrie, elektrodové materiály, preparativní elektrolýza
Klíčová slova anglicky: bile acids, voltammetry, electrode materials, preparative electrolysis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK