Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncentrace řízení
Název práce v češtině: Koncentrace řízení
Název v anglickém jazyce: The trial concentration
Klíčová slova: koncentrace řízení, neúplná apelace, platební rozkaz
Klíčová slova anglicky: Concentration of Proceedings, incomplete appeal, payment orders
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2013
Datum zadání: 13.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.12.2013
Datum a čas obhajoby: 05.11.2020 14:30
Místo konání obhajoby: m. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 05.11.2020
Oponenti: doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
koncentrace řízení, neúplná apelace a platební rozkazy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Concentration of Proceedings, incomplete appeal and payment orders
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK