Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oxidační stres v modelu katecholaminové kardiotoxicity
Název práce v češtině: Oxidační stres v modelu katecholaminové kardiotoxicity
Název v anglickém jazyce: Oxidative Stress in the Model of Catecholamine Cardiotocitiy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Tomáš Filipský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2013
Datum zadání: 13.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.12.2013
Datum a čas obhajoby: 21.04.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2015
Oponenti: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK