Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daň císaři Mt 22,15-29
Název práce v češtině: Daň císaři Mt 22,15-29
Název v anglickém jazyce: Taxes to Caesar Mt 22,15-29
Klíčová slova: tvář, obraz, nápis, pravda, spravedlnost
Klíčová slova anglicky: face, image, inscription, truth, justice
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Nového zákona (27-NZ)
Vedoucí / školitel: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2013
Datum zadání: 12.12.2013
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK