Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Literární kritik F. V. Krejčí a revue Rozhledy
Název práce v češtině: Literární kritik F. V. Krejčí a revue Rozhledy
Název v anglickém jazyce: Literary Critic F. V. Krejčí in Rozhledy Review
Klíčová slova: Revue Rozhledy, literární kritika, 90. léta 19. století v české literatuře, polemika, společenská funkce literatury, bibliografie.
Klíčová slova anglicky: The Rozhledy revue, literary criticism, the 1890s in the Czech literature, polemic, the social role of literature, bibliography.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2013
Datum zadání: 12.12.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.12.2013
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Diplomová práce se zaměřuje na pojetí literární kritiky F. V. Krejčího (v programových i okrajových textech) a na jeho vlastní literárněkritickou činnost v revui Rozhledy. Rozhledy, jež jsou reprezentantem moderních literárněkritických snah v 90. letech 19. století, a samotná literárněkritická činnost F. V. Krejčího (i jeho monografické studie) umožňují uchopení jedné z perspektiv nahlížení na literaturu především 2. poloviny 19. století, jakož i náhled na možný způsob utváření metodologických postojů mladé kritiky.
Seznam odborné literatury


F. V. Krejčí: Deset let mladé literatury, Praha 1903 (Rozhledy 1896/97) + Konec století (ed. B. Svozil), Praha 1989.
J. Máchal: Boje o nové směry v české literatuře (1880–1900), Praha 1926.
P. Fraenkl: K vývoji novodobé české literární kritiky, Rozpravy Aventina 5, 1929/30, s. 304 a pokr. (Nový Bydžov 1930) + K bojům o mladou literaturu v letech devadesátých, Rozpravy Aventina 6, 1930/31, s. 220 a pokr.
K. Polák: F. V. Krejčí, kulturní buditel dělnictva (1864–1937), Praha 1937.
sb. O českou literární kritiku, Praha 1940.
L. Lantová: Hledání hodnot, Praha 1969 + František Václav Krejčí, in Lexikon české literatury 2/II, Praha 1993.
E. Taxová: „Populární esejista“ F. V. Krejčí, Literární archiv 13–15, Praha 1982 + in ant. Experimenty, Praha 1985.
Z. Pešat: Rozhledy, in Lexikon české literatury 3/II, Praha 2000.
M. Vojáček: Manifest České moderny, Časopis Národního muzea CLXIX, ř. A, 2000, s. 69–96.
Za F. V. Krejčím (1867–1941). Sborník k profilu osobnosti české kultury (ed. A. Januška), Česká Třebová 2001.
D. Vojtěch: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny, Praha 2008.
L. Kostrbová: Mezi Prahou a Vídní, Praha 2011.
L. Kostrbová, K. Ifkovits, V. Doubek: Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894–1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne, Praha–Wien 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK