Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení změn krajiny v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a krajinných metrik
Název práce v češtině: Hodnocení změn krajiny v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a krajinných metrik
Název v anglickém jazyce: Evaluation of landscape changes in the Krkonoše Mountains national park using remote sensing and landscape metrics
Klíčová slova: řízená klasifikace, krajinný pokryv, krajinné metriky, SPOT, FRAGSTATS, Krkonošský národní park
Klíčová slova anglicky: supervised classification, land cover, landscape metrics, SPOT, FRAGSTATS, The Krkonoše Mountains National Park
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2013
Datum zadání: 20.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce:
· Hlavním cílem práce je hodnocení změn vybraných kategorií krajinného pokryvu Krkonošského národního parku mezi lety 1999 – 2007 pomocí řízené klasifikace družicových snímků SPOT4 a SPOT5 v programu Geomatica a následná analýza změn krajinných metrik u těchto kategorií v software Fragstat.
· Hodnoceny budou zejména změny rozlohy lesa a jeho jednotlivých kategorií (listnatý a jehličnatý, popř. vysoký a nízký, kleč kosodřevina) a charakteristiky plošek lesa (počet, velikost, tvar, spojitost apod.)
· Dále bude vyhodnoceno, zda se ve sledovaném období změnila poloha horní hranice lesa.
Data a metody:
· Předpříprava snímků SPOT4 a SPOT5 pro oblast Krkonoš.
· Řízená klasifikace korigovaných snímků v programu Geomatica.
· Analýza fragmentů/plošek kategorií land cover v programu Fragstat.
· Vyhodnocení změn s důrazem na kategorie lesních porostů.
Výstupy:
Textový výstup - cca 50 stran
Mapové výstupy - výsledky klasifikací a výstupy hodnocení stavu a změn land cover a krajinných metrik.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK