Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnávání podpisů pomocí metrik pro oční pohyby
Název práce v češtině: Porovnávání podpisů pomocí metrik pro oční pohyby
Název v anglickém jazyce: Comparison of signatures using metrics for the eye movements
Klíčová slova: Porovnávání podpisových vzorů, Levenshteinova vzdálenost, Fréchetova vzdálenost, Korelační koeficient, UWP aplikace, PRISM
Klíčová slova anglicky: Comparison of signatures, Levenshtein distance, Fréchet distance, Correlation coefficient, UWP application, PRISM
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2013
Datum zadání: 11.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Porovnávání podpisových vzorů je jednou z částí při verifikaci identity. Ačkoli
problém podobnosti křivek se vyskytuje také při porovnávání očních pohybů, nebyly zatím použity algoritmy pro podobnost očních pohybů pro porovnávání podpisů.
Student ve své práci naimplementuje aplikaci, která bude zaznamenávat podpisy lidí a poté bude porovnána podobnost těchto podpisů pomocí 2-3 vybraných algoritmů. Podpisy budou reprezentovány pomocí souřadnic v prostoru a čase.
Seznam odborné literatury
Dorr, M., Martinetz, T., Gegenfurtner, K. R., & Barth, E. (2010). Variability of eye movements when viewing dynamic natural scenes. Journal of vision, 10(10).
Gupta, G., & McCabe, A. (1997). A review of dynamic handwritten signature verification. James Cook Univ., Australia.
Le Meur, O., & Baccino, T. (2013). Methods for comparing scanpaths and saliency maps: strengths and weaknesses. Behavior research methods, 45(1), 251-266.
Levenshtein, Vladimir I. "Binary codes capable of correcting deletions, insertions and reversals." Soviet physics doklady. Vol. 10. 1966.
Plamondon, R., & Lorette, G. (1989). Automatic signature verification and writer identification—the state of the art. Pattern recognition, 22(2), 107-131.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK