Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušenosti se zaváděním modelu peer konzultantů do vybrané organizace poskytující služby osobám s duševním onemocněním
Název práce v češtině: Zkušenosti se zaváděním modelu peer konzultantů do vybrané organizace poskytující služby osobám s duševním onemocněním
Název v anglickém jazyce: Experience with the implementation of peer consultants model to the organization providing services to people with mental illness
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2013
Datum zadání: 11.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Pavel Říčan
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je představit koncept peer konzultantů jako jednu z forem participace lidí s duševním onemocněním na jim poskytovaných službách a na konkrétním příkladě popsat zkušenosti se zaváděním tohoto modelu do praxe. Zapojení peer konzultanta do organizace budu sledovat na konkrétní zkušenosti organizace Ledovec o.s. S využitím kvalitativních metod výzkumu bude mou snahou získat co nejdetailnější obrázek o sledovaném jevu a jeho prožívání zúčastněnými aktéry. Práce bude také sloužit jako příspěvek k evaluaci projektu, v rámci kterého je koncept peer konzultantů, inspirovaný holandskou zkušeností, do České republiky aplikován.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK