Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické rozměry paliativní péče
Název práce v češtině: Etické rozměry paliativní péče
Název v anglickém jazyce: Ethical Dimensions in Palliative Care
Klíčová slova: paliativní péče, přístup k pacientovi, pacientovo okolí
Klíčová slova anglicky: Palliative Care, Approach to the Patient, the Patienťs Environment
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2013
Datum zadání: 11.12.2013
Datum a čas obhajoby: 22.09.2015 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Oponenti: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1/ Úvod, místo a úloha paliativní péče
2/Paliativní péče, její obsah, zaměření, cíle a úkoly.
3/Dosavadní historie a institucionalizace paliativní péče v podmínkách České republiky
4/Paliativní péče z pohledu etického, promítnutí do oblasti etiky zdravotnického pracovníka. Praktické zkušenosti a doporučení.
5/ Závěr
Seznam odborné literatury
materiály České společnosti paliativní medicíny;- Munzarová, M.: Zdravotnická etika od A do Z;- Byock, I.: Dobré umírání; -Callanová, M., Kelleyová, P.: Poslední dary;- kol.: Smrt a umírání v nábožensských tradicích současnosti;-Kalvach, Z.: Manuál paliativní péče o umírající pacienty.
Předběžná náplň práce
Pohled na problematiku paliativní péče na základě vlastních zkušeností autorky
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Palliative Care Issue Based on the Personal Experience of the Author
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK