Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Testament - komparace italského a českého práva
Název práce v češtině: Testament - komparace italského a českého práva
Název v anglickém jazyce: Testament – a comparative study of the italian and czech legal regulations
Klíčová slova: závěť, dědické právo
Klíčová slova anglicky: testament, law of succession
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2013
Datum zadání: 11.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2015
Datum a čas obhajoby: 26.01.2015 16:00
Místo konání obhajoby: Obhajoba se uskuteční v m. č. 130 PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:02.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2015
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK