Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Novel Approaches To Protect The Heart Against Postischemic Failure
Název práce v češtině: Nové přístupy k ochraně srdce před postischemickým selháním
Název v anglickém jazyce: Novel Approaches To Protect The Heart Against Postischemic Failure
Klíčová slova: kardioprotekce, srdeční selhání, hypoxie, zvýšená fyzická zátěž, epoxyeikosatrienové kyseliny, hypertenze
Klíčová slova anglicky: cardioprotection, heart failure, hypoxia, exercise training, epoxyeicosatrienoic acids, hypertension
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Ing. František Papoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Oponenti: MUDr. Josef Zicha, DrSc.
  prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tématem disertační práce je zjištění vlivu chronické hypoxie a zvýšené fyzické zátěže na rozvoj srdečního selhání u potkanů s infarktem myokardu. Cíle práce jsou 1) zjistit, zda adaptace na různé formy chronické hypoxie, zvýšenou fyzickou zátěž a jejich kombinaci má příznivý terapeurický vliv na rozvoj funkčních změn levé srdeční komory potkanů s chronickým infarktem myokardu a 2) analýza mechanismů, které mohou být za tyto účinky zodpovědné.
1. rok – příprava modelu srdečního selhání u potkanů v důsledku permanentní okluze levé koronární arterie, zvládnutí pokročilých echokardiografických metod neinvazivního hodnocení rozsahu infarktu myokardu, zjištění vlivu kontinuální hypoxie na rozvoj srdečního selhání; 2. rok – zjištění vlivu intermitentní hypoxie na rozvoj srdečního selhání, zjištění vlivu zvýšené fyzické zátěže na rozvoj srdečního selhání, zjištění vlivu kombinace chronické hypoxie a zvýšené fyzické zátěže na rozvoj srdečního selhání; 3. rok – fakmakologické a molekulární studie mechanismů zodpovědných za změny rozvoje srdečního selhání, příprava 1. publikace; 4. rok – pokračování a dokončení studií mechanismů zodpovědných za změny rozvoje srdečního selhání, příprava 2. publikace, sepisování disertační práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK