Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj úmrtnosti žen v souvislosti s vybranými rizikovými faktory životního stylu v České republice od roku 1995
Název práce v češtině: Vývoj úmrtnosti žen v souvislosti s vybranými rizikovými faktory životního stylu v České republice od roku 1995
Název v anglickém jazyce: Development of mortality of women in relation to the selected risk factors of lifestyle in the Czech Republic since 1995
Klíčová slova: úmrtnost, životní styl žen, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, užívání drog
Klíčová slova anglicky: mortality, women's lifestyle, smoking, alcohol abuse, drug use
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2013
Datum zadání: 19.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2015
Oponenti: Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bude provedena analýza vývoje úmrtnosti žen v ekonomicky aktivním věku za sledované období dle vybraných příčin úmrtí v souvislosti se životním stylem a jeho rizikovými faktory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK