Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití systému sociálních dávek pro vybrané skupiny obyvatel v ČR
Název práce v češtině: Využití systému sociálních dávek pro vybrané skupiny obyvatel v ČR
Název v anglickém jazyce: Use of the system of social benefits for selected groups of the population in the Czech Republic
Klíčová slova: sociální zabezpečení, pojištění, sociální podpora, sociální pomoc, příspěvek na péči, dávky
Klíčová slova anglicky: social security, insurance, social support, social assistance, care allowance, be-nefit
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Poláčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2013
Datum zadání: 10.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: PhDr. Hana Dvořáčková
 
 
 
Seznam odborné literatury
GREGOROVÁ, Zdeňka a Milan GALVAS. Sociální zabezpečení. 2. aktualizované a doplně-né vydání. Brno, 2000. ISBN: 80-210-3686-9
KAHOUN, Vilém a kol. Sociální zabezpečení. Praha: TRITON, 2009. ISBN: 978-80-7387-346-2
POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Praha, 1995. ISBN: 80-85850-01-X
TOMEŠ, Igor a kol. Sociální správa. Praha: PORTÁL, 2002. ISBN: 80-7178-560-1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK