Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studie složení a produkce domovních odpadů v ČR
Název práce v češtině: Studie složení a produkce domovních odpadů v ČR
Název v anglickém jazyce: Study of the composition and production of household waste in the Czech Republic
Klíčová slova: domovní odpad, bioodpad, odpad živočišného původu, produkce odpadu, analýza skladby odpadu
Klíčová slova anglicky: household waste, organic waste, animal waste, waste production, analysis of the composition of waste
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2013
Datum zadání: 03.02.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: Ing. Zdenka Kotoulová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je ověřit produkované množství a systém nakládání s domovním odpadem v ČR a EU. Produkce domovních odpadů v ČR bude zjišťována jednak dotazníkovým šetřením, jednak vlastním monitoringem. Výsledky budou informovat o množství domovních odpadů, produkovaných v domácnostech, což je dosud nezjištěný a odděleně nezjišťovaný údaj. Pro integrovaný systém nakládání s bioodpady je tato hodnota velmi důležitá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of work is to verify the quantities of produced household waste management and the system of household waste management in the Czech Republic and the EU. The results will inform about the amount of household waste produced by households, which is hitherto unknown . For the integrated system is the management of biowaste very important.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK