Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv výstavby úseku metra Dejvická-Nemocnice Motol na ceny pozemků s využitím geograficky vážené regrese
Název práce v češtině: Vliv výstavby úseku metra Dejvická-Nemocnice Motol na ceny pozemků s využitím geograficky vážené regrese
Název v anglickém jazyce: The Influence of Construction of Rapid Rail Dejvická-Nemocnice Motol on Land Values Using Geographically Weighted Regression
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2013
Datum zadání: 10.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK