Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Parallels between Woody Allen's film Blue Jasmine and Tennessee Williams' play A Streetcar Named Desire
Název práce v češtině: Paralely mezi filmem Woodyho Allena Jasmíniny slzy a dramatem Tennesseeho Williamse Tramvaj do stanice Touha
Název v anglickém jazyce: Parallels between Woody Allen's film Blue Jasmine and Tennessee Williams' play A Streetcar Named Desire
Klíčová slova: Tramvaj do stanice Touha, Williams, Jasmíniny slzy, Allen, porovnání, postmodernismus, intertextualita
Klíčová slova anglicky: A Streetcar Named Desire, Williams, Blue Jasmine, Allen, comparison, postmodernism, intertextuality
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2013
Datum zadání: 27.06.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
GRIFFIN, ALICE. Understanding Tennessee Williams. Columbia: University of South Carolina Press, 1995.
LEVERICH, LYLE. Tom: The Unknown Tennessee Williams. New York: Crown Publishers, Inc., 1995.
O’CONNOR, JACQUELINE. Dramatizing Dementia: Madness in the Plays of Tennessee Williams. Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Popular Press, 1997.
BORKMAN, STIG. Woody Allen on Woody Allen: In Conversation with Stig Bjorkman. New York: Grove Press. 1993.
LAX, ERIC. Conversations with Woody Allen: His Films, the Movies, and Moviemaking. New York: Alfred A. Knopf. 2007.
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářská práce je dokázat, že Woody Allen může být považován za postmoderního autora, především na základě použití intertextuality v jeho psaní. Jako předmět podrobného zkoumání je použit film Wodyho Allena Jasmíniny slzy, který je srovnáván s klasickým dramatem Tennesseho Williamse Tramvaj do stanice Touha. Práce se věnuje také pojmům postmodernismus a intertextualita a jejich užití v literatuře a filmu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis aims to prove that Woody Allen can be considered a postmodernist author, a statement made based on the use of intertextuality in his writing. The subject of detailed analysis to support the statement is Allen’s film Blue Jasmine which is being compared to Tennessee Williams’ classic drama A Streetcar Named Desire. The thesis also focuses on the terms postmodernism and intertextuality and their use in literature and film.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK