Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molecular principles of translation reinitiation in mammals
Název práce v češtině: Molekulární principy translační reiniciace v savčích buňkách
Název v anglickém jazyce: Molecular principles of translation reinitiation in mammals
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Leoš Valášek, DSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2013
Datum zadání: 09.12.2013
Datum a čas obhajoby: 28.02.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2018
Oponenti: doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D.
  prof. Mgr. David Staněk, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK