Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Using yaPOSH for CTF team behaviour
Název práce v češtině: Specifikace týmového chování pro CTF pomocí yaPOSHe
Název v anglickém jazyce: Using yaPOSH for CTF team behaviour
Klíčová slova: team behaviour, coordination, artificial intelligence, yaPOSH, CTF, Unreal Tournament 2004
Klíčová slova anglicky: team behaviour, coordination, artificial intelligence, yaPOSH, CTF, Unreal Tournament 2004
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Bída, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2013
Datum zadání: 16.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Oponenti: Mgr. Branislav Bošanský
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to evaluate yaPOSH reactive planner in the terms of suitability for the team behaviour specification. The team behaviour will be developed in the domain of capture the flag (CTF) in first person shooter game Unreal Tournament 2004. Secondary goal is to analyze the resulting behaviour and to evaluate the behaviour against other CTF agents made for Unreal Tournament 2004 game.
Seznam odborné literatury
1) Gemrot, J., Kadlec, R., Bida, M., Burkert, O., Pibil, R., Havlicek, J., Zemcak, L., Simlovic, J., Vansa, R., Stolba, M., Plch, T., Brom C. Pogamut 3 Can Assist Developers in Building AI (Not Only) for Their Videogame Agents. In: Agents for Games and Simulations, LNCS 5920, Springer, pp. 1--15. (2009)

2) Bryson, J.J.: Intelligence by Design: Principles of Modularity and Coordination for Engineering Complex Adaptive Agents. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology (2001)

3) Champandard, A.J.: AI Game Development, New Riders Games, 2003

4) Rabin. S. (eds.): AI Game Programming Wisdom series

5) DeLoura, M. (eds.): Game Programming Gems series

6) Tuma, V.: Role komunikace v týmově orientovaných FPS hrách. Bakalářská práce. MFF, UK, 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK