Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace finančního a kapitálového trhu v České republice a právo Evropské unie
Název práce v češtině: Regulace finančního a kapitálového trhu v České republice
a právo Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Regulation of the financial and capital market in the Czech
Republic and the law of the European Union
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2013
Datum zadání: 05.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2013
Datum a čas obhajoby: 06.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 323
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.01.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK