Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hostitelská péče v ČR
Název práce v češtině: Hostitelská péče v ČR
Název v anglickém jazyce: Host care in the Czech Republic
Klíčová slova: Attachment, náhradní výchova, náhradní rodinná péče, ústavní výchova, hostitelská péče, dotazníkové šetření.
Klíčová slova anglicky: Attachment, alternative care, substitutional family care, institucional care, host care, survey.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2013
Datum zadání: 05.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK