Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Zástavní právo k nemovitým věcem
Název práce v češtině: Zástavní právo k nemovitým věcem
Název v anglickém jazyce: Mortgage law
Klíčová slova: zástavní právo, nemovité věci, občanský zákoník, smlouva
Klíčová slova anglicky: Mortgage, immovable property, civil code, contract
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2013
Datum zadání: 05.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2015
Datum a čas obhajoby: 22.01.2015 11:45
Místo konání obhajoby: Obhajoba se uskuteční v m. č. 236 PFUK
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2015
Oponenti: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK