Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HPLC studie chemických reakcí
Název práce v češtině: HPLC studie chemických reakcí
Název v anglickém jazyce: HPLC study of chemical reactions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK