Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulation of lipogenesis in human adipose tissue: Effect of metabolic stress, dietary intervention and aging.
Název práce v češtině: Regulace lipogeneze v lidské tukové tkáni: Efekt metabolického stresu, dietní intervence a stárnutí
Název v anglickém jazyce: Regulation of lipogenesis in human adipose tissue: Effect of metabolic stress, dietary intervention and aging.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav patofyziologie 3. LF UK (12-UFYP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum a čas obhajoby: 25.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:10.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2017
Oponenti: RNDr. Monika Cahová, Ph.D.
  RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
  doc. Jean-Francois Tanti, Ph.D.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK