Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Circulating tumor cells in personalized cancer therapy
Název práce v češtině: Cirkulující nádorové buňky v personalizované onkologické terapii
Název v anglickém jazyce: Circulating tumor cells in personalized cancer therapy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: Mgr. Katarína Kološtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Oponenti: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
  Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK