Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza buněk neurální lišty a raného kraniofaciálního vývoje u vybraných zástupců paprskoploutvých ryb
Název práce v češtině: Analýza buněk neurální lišty a raného kraniofaciálního vývoje u vybraných zástupců paprskoploutvých ryb
Název v anglickém jazyce: Migration and morphogenesis of neural crest cells in the context of craniofacial development of selected ray-finned fishes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Jan Štundl, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 03.12.2013
Datum a čas obhajoby: 30.09.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
  RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK