Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech
Název práce v češtině: Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech
Název v anglickém jazyce: Regulation of NMDA receptor trafficking in mammalian cells
Klíčová slova: glutamátový receptor; granulární mozečkové neurony; HEK293 buňky; iontový kanál; intracelulární transport; endoplazmatické retikulum; N-glykosylace, biochemie, elektrofyziologie
Klíčová slova anglicky: glutamate receptor; cerebellar granule cells; HEK293 cells; ion channel; intracellular trafficking; endoplasmic reticulum; N-glycosylation; biochemistry; electrophysiology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 03.12.2013
Datum a čas obhajoby: 21.09.2018 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
  RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK