Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adhezní řízení
Název práce v češtině: Adhezní řízení
Název v anglickém jazyce: Collateral Proceedings
Klíčová slova: poškozený, oběť, adhezní řízení, trestní řízení, náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, vydání bezdůvodného obohacení
Klíčová slova anglicky: injured, victim, adhesion proceedings, criminal proceedings, damages, compensation of other than proprietary loss, recovery of property obtained as a result of unjust enrichment
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2013
Datum zadání: 02.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2013
Datum a čas obhajoby: 19.09.2016 13:00
Místo konání obhajoby: m.č.412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: prof. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.
  JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK