Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Infekční komplikace totálních endoprotéz
Název práce v češtině: Infekční komplikace totálních endoprotéz
Název v anglickém jazyce: Infectious complications of prosthetic devices
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav laboratorní diagnostiky 3.LF a FNKV (12-ULD)
Vedoucí / školitel: MUDr. Filip Prusík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2013
Datum zadání: 03.12.2013
Datum a čas obhajoby: 09.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2016
Oponenti: MUDr. Radek Bartoška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK