Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šikana mezi dětmi - jak ji vidí žáci Základní školy Mazurská v Praze
Název práce v češtině: Šikana mezi dětmi - jak ji vidí žáci Základní školy Mazurská v Praze
Název v anglickém jazyce: Bullying among children - Through the eyes of the pupils at Basic school Mazurská in Prague
Klíčová slova: šikana, agresor, oběť, prevence, základní škola
Klíčová slova anglicky: bullying, aggressor, victim, prevention, basic school
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2013
Datum zadání: 02.12.2013
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zásady pro vypracování:
Diplomová práce bude mít charakter teoreticko-výzkumný. Hlavním cílem bude pomocí výzkumu zjistit, jaký mají děti pohled na ubližování a zda jej ve škole prožívají. Metodou výzkumu bude dotazník pro žáky 3. – 7. ročníků na ZŠ Mazurská v Praze 8.
Teoretická část si bude klást za cíl prezentaci problematiky šikany - odborné termíny, formy a pohledy na šikanu, přímé a nepřímé znaky, vývojová stádia šikany, příčiny šikanujícího chování, následky šikany, jak může škola předcházet šikaně a jak ji řešit.

Seznam odborné literatury:
BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha : ISV, 2003.
BOURCET S.; GRAVILLONOVÁ, I. Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě. Praha : Albatros, 2006.
FIELDOVÁ, E. M. Jak se bránit šikaně. Praha : Ikar, 2009.
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001.
KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha : Portál, 1997.
KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha : Portál, 2011.
LOHNISKÁ, I. Šikana. Ročníková práce. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. 2012.
MARTÍNEK, Z. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha : Grada, 2009.
ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha : Portál, 1995.
ŘÍČAN, P.; JANOŠOVÁ, P. Jak na šikanu. Praha : Grada, 2010.
VÁGNEROVÁ, K. a kol. Minimalizace šikany. Praha: Portál, 2009.
WEBSTER-DOYLE, T. Proč mě pořád někdo šikanuje?. Praha : Pragma, 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK