Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Webový geoinformační systém rozložení příjmení v Česku
Název práce v češtině: Webový geoinformační systém rozložení příjmení v Česku
Název v anglickém jazyce: Web GIS system of surnames in the Czech Republic
Klíčová slova: příjmení, berní rula, soudní okresy, lokalizační kvocient
Klíčová slova anglicky: surnames, berní rula, judical districts, location quotient
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2013
Datum zadání: 30.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Mgr. Zuzana Žáková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK