Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geografické aspekty světelného znečištění
Název práce v češtině: Geografické aspekty světelného znečištění
Název v anglickém jazyce: Geographic aspects of light pollution
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2013
Datum zadání: 18.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je s pomocí vhodných zdrojů teoreticky popsat a vysvětlit podstatu světelného znečištění, zhodnotit jeho dopady na životní prostředí a kriticky se zamyslet nad možnostmi jeho omezení. Výzkumná část práce bude zaměřena na měření hodnot jasu noční oblohy v předem definovaném transektu Praha – Kladno a následné popsání závislosti mezi jednotlivými krajinnými prvky a jasu noční oblohy, srovnání a porovnání hodnot jasu oblohy ve zvoleném území.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK