Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení toxicity směsi léčiv
Název práce v češtině: Hodnocení toxicity směsi léčiv
Název v anglickém jazyce: Evaluation of drugs mixture toxicity
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2013
Datum zadání: 29.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2013
Datum a čas obhajoby: 23.04.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2015
Oponenti: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK