Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sokratovské tázání jako východisko péče o duši u Jana Patočky
Název práce v češtině: Sokratovské tázání jako východisko péče o duši u Jana Patočky
Název v anglickém jazyce: Socratic Question as a Basis of the Care for One´s Soul According to Jan Patocka
Klíčová slova: Patočka, péče o duši, Sokrates, antická filosofie, filosofie XX. století, česká filosofie
Klíčová slova anglicky: Patočka, Care for one´s soul, Socrates, Ancient philosophy, Philosophy of the XXth century, Czech philosophy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie (27-F)
Vedoucí / školitel: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2013
Datum zadání: 29.11.2013
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: Mgr. Jindřich Veselý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce by měla vysvětlit, co Jan Patočka mínil péčí o duši, a dokumentovat východisko této představy v sokratovském tázání a v Platonově pojetí duše jako samopohybu. Půjde tedy o zpracování relevantních Patočkových textů s přihlédnutím k vybraným Platonovým dialogům.
Seznam odborné literatury
Jan Patočka, Sokrates, Praha 1990
Jan Patočka, Platon, Praha 1991
Jan Patočka, Péče o duši I-III, Praha 1996-2002

Platon, Obrana Sokrata
Platon, Euthyfron
Platon, Faidros
Platon, Ústava (zejm. knihy VI-VII)

M. Cajthaml, Evropa a péče o duši, Praha 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK