Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dosavadní poznatky o minerálních vodách v oblasti Bad Brambach - Skalná
Název práce v češtině: Dosavadní poznatky o minerálních vodách v oblasti Bad Brambach - Skalná
Název v anglickém jazyce: Mineral waters in the Bad Brambach - Skalná area, the current knowledges.
Klíčová slova: minerální vody, mineralizace, radon, radioaktivita, CO2, zemětřesení, západní Čechy
Klíčová slova anglicky: mineral waters, mineralization, radon, radioactivity, CO2, earthquake, western Bohemia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2013
Datum zadání: 28.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK