Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povědomí odborné věřejnosti o očkování proti tuberkulóze
Název práce v češtině: Povědomí odborné věřejnosti o očkování proti tuberkulóze
Název v anglickém jazyce: Specialist public awareness of the tuberculosis vaccination
Klíčová slova: Tuberkulóza, očkování
Klíčová slova anglicky: tuberculosis, vaccination
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2013
Datum zadání: 28.11.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše odborné literatury
2. Sestavení dotazníkové studie
3. Zhodnocení
4. Diskuse
Seznam odborné literatury
práce musí citovat minimálně 20 relevantních informačních zdrojů
doporučená bazální literatura:Votava Miroslav a kolektiv: Lékařská mikrobiologie. 2. přepracované vydání. Brno: Neptun 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
internetové zdroje:
(http://www.isiknowledge.com)
American society for microbiology (ASM)
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
HealthFinderMedscape
MediClub
World Health Organization (WHO)
Free Medical Journals
Free Books for Doctors
MedPilot
PubMed
PubMed Central
Velký lékařský slovník
MedlinePlus: Medical Encyclopedia (A.D.A.M.)
MedlinePlus: Medical Dictionary
Předběžná náplň práce
Sestavení dotazníku zabývajícím se očkováním proti tuberkulóze a jeho vyhodnocení pro odbornou věřejnost a jeho vyhodnocení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK