Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory určující horní hranici lesa
Název práce v jazyce práce (slovenština): Faktory určující horní hranici lesa
Název práce v češtině: Faktory určující horní hranici lesa
Název v anglickém jazyce: Factors determining the alpine treeline
Klíčová slova: Horní hranice lesa, izoterma, nestrukturní sacharidy, C-limitující hypotéza, růst-limitující hypotéza.
Klíčová slova anglicky: Alpine treeline, isotherm, non-structural cyrbohydrates, C-limitation hypothesis, growth-limitation hypothesis.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Rastislav Oľhava, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2014
Datum zadání: 07.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK