Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektrochemická oxidace thioxoacetamidů v prostředí acetonitrilu
Název práce v češtině: Elektrochemická oxidace thioxoacetamidů v prostředí acetonitrilu
Název v anglickém jazyce: Electrochemical Oxidaction of Thioxoacetamides in Acetnonitrile Medium
Klíčová slova: cyklická voltametrie, elektrochemická oxidace, thioxoacetamidy
Klíčová slova anglicky: cyclic voltammetry, electrochemical oxidation, thioxoacetamides
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2013
Datum zadání: 28.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK