Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení železa v pivu metodou atomové absorpční spektroskopie
Název práce v češtině: Stanovení železa v pivu metodou atomové absorpční spektroskopie
Název v anglickém jazyce: Determination of iron in beer using atomic absorption spectroscopy
Klíčová slova: AAS,železo, pivo
Klíčová slova anglicky: AAS, iron, beer
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2013
Datum zadání: 28.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: Mgr. František Frantík
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Mgr. Jana Olšovská, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce bude řešena pod vedením Dr. J. Olšovské.
V rámci bakalářské práce bude vyvinuta metoda stanovení železa v pivu metodou bezplamenové AAS s cílem snížit detekční limit ve srovnání se stávající metodou – plamenovou AAS. Budou srovnány validační parametry a reálné výsledky obou metod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work will be performed under the main tutoiral of Dr. J. Olšovská.
The aim of the bachelor's thesis is the development of the method for determination of iron in beer using electrothermal atomic absorption spectrometry (AAS). The main topic of the work is decreasing of the detection limit of the method compared to a routine method using flame AAS. The validation parameters and the real results of both method will be compared.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK