Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnocení dusíkové bilance vzhledem k podané parenterální a enterální výživě a ke kompozici těla u kriticky nemocných pacientů
Název práce v češtině: Hodnocení dusíkové bilance vzhledem k podané parenterální a enterální výživě a ke kompozici těla u kriticky nemocných pacientů
Název v anglickém jazyce: Evaluation of nitrogen balance with respect to the administered parenteral and enteral nutrition and the composition of the body in critically ill patients
Klíčová slova: parenterální, enterální výživa, utilizace
Klíčová slova anglicky: Parenteral, enteral nutrition, utilization
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2013
Datum zadání: 27.01.2015
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
- rešerše literárních pramenů
- měření na vybraném počtu pacientů
- statistické zpracování výsledků
- vyhodnocení a sepsání DP
Seznam odborné literatury
- databáze Pub Med
- databáze WOS
- odborné články u školitele
Předběžná náplň práce
- rešerše literárních pramenů
- měření na vybraném počtu pacientů
- statistické zpracování výsledků
- vyhodnocení a sepsání DP
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- bibliographic search
- measurement on cohort of patients
- statistical analyse
- evaluation and writing of diploma thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK