Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Financování nadací a nadačních fondů
Název práce v češtině: Financování nadací a nadačních fondů
Název v anglickém jazyce: Financing of foundations and endowment funds
Klíčová slova: nadace, finanční zdroje
Klíčová slova anglicky: foundation, financial resources
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2013
Datum zadání: 28.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2014
Datum a čas obhajoby: 27.01.2014 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 306
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2014
Oponenti: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK